Donatie

Wij zijn hard aan het werk aan onze droom. Onderdeel hiervan is onze summercamp naar Kaapverdië. Hier gaan wij met een groep jonge vrijwilligers naartoe. in het bijzonder die van Afro-Caribische, Surinaamse en Kaapverdische afkomst. De doelstelling van het project is om Rotterdamse jongeren samen de Kaapverdiaanse jongeren in Kaapverdië, vanuit empowerment, te laten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van hun identiteit. Dit willen wij tijdens bijeenkomsten verwezenlijken, door de jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan en verhalen met elkaar te delen. Hierdoor kunnen zij van elkaar leren en elkaar stimuleren en motiveren. 

Om dit project waar te maken, kunnen wij financiële gelden goed benutten. Dit zal worden ingezet voor de reis, verblijf en vervoer op de eilanden. Eveneens zullen wij een weeshuis bezoeken, waarbij wij de weeskinderen schrijfgerei willen geven. Uw donatie, groot of klein is meer dan welkom. 

Voor het doen van een donatie kan u een bijdrage overmaken naar:

Rekeningnummer NL41 INGB 0009 2770 41 

ten name van Stichting Innerdaddy Foundation

Wij waarderen jullie steun echt enorm! 

Hieronder doneerknop verwerken, die gekoppeld is aan bankbetaling zoals tikkie

Innerdaddy Foundation beoogt met haar project getiteld ‘De reis naar Kaapverdië, de reis naar mijn roots’ de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen bij de deelnemers
  • Het stimuleren om te werken aan een persoonlijk jaarplan 
  • Het stimuleren om te praten over gevoelige onderwerpen
  • Meer inzicht verkrijgen in hun culturele identiteit
  • Het stimuleren van een dialoog binnen de Afro-Caribische, Surinaamse en Kaapverdische gemeenschap over het verwezenlijken van dromen en ambities.
  • Het stimuleren van vrijwilligerswerk, ter bevordering van sociale vaardigheden

Een andere reden om naar Kaapverdië te gaan, heeft te maken met de historie van de culturele achtergrond van de deelnemers. In de periode van slavenhandel, is het eiland Kaapverdië (Praia) een verzamelplaats en doorvoerhaven geweest voor de slavenhandelaren. Dit om tot slaaf gemaakte Afrikanen verder te transporten naar Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, onder andere naar de koloniën van Nederland, Suriname en de Antillen. 

Er is in Kaapverdië zelfs een eiland, waar de inwoners een taal spreken, die veel lijkt op het Papiaments, de taal van de Antillianen. Het feit dat op de Antillen en Suriname generaties lang kinderen opgroeien zonder een vader wordt, vaak in Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap gelinkt aan de slavenperiode. Een erfenis van de slavernij.